arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘ihtar’

İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi – Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Madde 20

Perşembe, 13 May 2010 yorum yok

Madde 20- Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: 

            a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, (20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle; bu bentte yer alan “yirmi gün” ibaresi, “on gün” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.) 

            b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, 

            Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)
SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline
Business Blogs
Business blogs