arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘Sağlık Bakanlığı’

Kamu İhale Kurumu 2010 Yılı İlk 6 Aylık Kamu Alımı İstatistiklerini Açıkladı.

Perşembe, 26 Ağu 2010 yorum yok

Kamu İhale Kurumu Basın ve Halka İlişkiler Danışmanlığı tarafından 12.08.2010 tarihinde 2010 Yılı İlk 6 Aylık Kamu Alımı İstatistikleri açıklanmıştır.

2010 YILI İLK 6 AYINDA 34.5 MİLYAR TL TUTARINDA KAMU ALIMI YAPILDI
• 24.786 ADET İHALE İLANININ YANISIRA DÜZELTME İLANI, SONUÇ İLANI VE İPTAL İLANLARIYLA BİRLİKTE TOPLAM 74.687 İLAN KAMU İHALE BÜLTENİNDE YAYIMLANDI
• İHALE TÜRLERİNE GÖRE HEM SAYISAL HEM DE PARASAL BAZDA MAL ALIMI İHALELERİ İLK SIRADA
• İHALELERİN 32 BİN 914’Ü AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILDI
• İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARIN
KAMU İHALE KURUMU
“2010 YILI İLK 6 AYLIK KAMU ALIMI İSTATİSTİKLERİ”Nİ AÇIKLADI:
• 2010 YILI İLK 6 AYINDA 34.5 MİLYAR TL TUTARINDA KAMU ALIMI YAPILDI
• 24.786 ADET İHALE İLANININ YANISIRA DÜZELTME İLANI, SONUÇ İLANI VE İPTAL İLANLARIYLA BİRLİKTE TOPLAM 74.687 İLAN KAMU İHALE BÜLTENİNDE YAYIMLANDI
• İHALE TÜRLERİNE GÖRE HEM SAYISAL HEM DE PARASAL BAZDA MAL ALIMI İHALELERİ İLK SIRADA
• İHALELERİN 32 BİN 914’Ü AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILDI
• İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARIN PARASAL OLARAK YÜZDE 72’SİNİ, BÜYÜK KISMI KİT OLAN KURULUŞLARIN ANA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇLARININ TEMİNİNE YÖNELİK ALIMLAR OLUŞTURDU
• İHALELERİN PARASAL OLARAK YÜZDE 60’INI EŞİK DEĞERLERİN ÜZERİNDEKİ İHALELER OLUŞTURDU
• 45 BİN 405 İSTEKLİ İHALE ALDI
• SAĞLIK BAKANLIĞI EN ÇOK İHALE YAPAN BAKANLIK
• EŞİK DEĞERLERİN ÜZERİNDE YABANCI İSTEKLİLERE AÇIK İHALELERİN TUTAR BAZINDA YÜZDE 24’ÜNDE YERLİ İSTEKLİ LEHİNE FİYAT AVANTAJI UYGULANDI
• KAMU İHALE KURUMUNA 1.939 ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILDI
• 6 BİN 764 KİŞİ YA DA KURULUŞ AKTİF OLARAK KAMU İHALELERİNDEN YASAKLI DURUMDA
2010 YILI İLK 6 AYINDA 34.5 MİLYAR TL TUTARINDA KAMU ALIMI YAPILDI
Kamu İhale Kurumu, 2010 yılının 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan ilk 6 aylık kamu alımları verilerinin değerlendirildiği ”2010 Yılı ilk 6 Aylık Kamu Alımı İstatistikleri”ni açıkladı.
Kamu kurumlarının 2010 yılının ilk 6 ayında, 57 bin 976’sı Kanun kapsamındaki ihale usullerine göre, 19 bin 198’i ise istisna kapsamında olmak üzere toplam 77 bin 174 ihale yaptığı belirlendi.
Kamu İhale Kurumuna ise kamu kurumlarının 2010 yılı ilk yarısında yaptığı kısmi teklife açık olmayan 52 bin 879, kısmi teklife açık 5 bin 188 adet olmak üzere toplam 58 bin 67 adet ihaleye ilişkin veri ulaştı.
Kamu kurumlarının, ihale bilgisini gönderdiği 58 bin 67 ihalenin 41bin 980’i Kanun kapsamındaki ihale usullerine göre, 16 bin 87’si ise istisna kapsamında yapıldı. Bu alımlara ilişkin toplam 79 bin 647 ihale sözleşmesi gerçekleştirildi.
İhale sözleşme bilgilerine göre, 30.3 milyar TL’si kanundaki ihale usulleri ile, 2.5 milyar TL’si istisna kapsamında olmak üzere toplam 32.8 milyar TL tutarında kamu alımı yapıldı.
Doğrudan temin yoluyla yapılan 1.7 milyar TL’lik alımla birlikte bu yılın ilk 6 ayında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kapsamında, toplam 34.5 milyar TL tutarında kamu alımı yapıldı.
Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için 2009 yılı ilk 6 aylık döneminde ise, 57 bin 218’i Kanun kapsamındaki ihale usullerine göre, 16 bin 998’i istisna kapsamında olmak üzere toplam 74 bin 216 ihale yapılmış, Kamu İhale Kurumu’na ise 43 bin 25 ihaleye ilişkin veri ulaşmıştı. Bu ihalelerin 33 bin 181’i Kanun kapsamındaki ihale usullerine göre, 9 bin 844’ü ise istisna kapsamında gerçekleşmişti.
Yine 2009 yılının aynı döneminde parasal dağılım olarak, Kanundaki ihale usullerine göre 22.6 milyar TL, istisna kapsamında 2.7 milyar TL, doğrudan temin yoluyla 1.6 milyar TL olmak üzere toplam 27 milyar TL kamu alımı yapılmıştı.
2010 yılı ilk yarısında 2009 yılının ilk yarısına göre parasal bazda Kanun kapsamındaki ihale usulleriyle ve doğrudan teminle yapılan alımlarda sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 4 oranlarında artış gerçekleşirken, istisna kapsamındaki alımlarda yüzde 9 civarında azalma oldu. Parasal bazda toplam kamu alımlarındaki artış oranı ise yüzde 30 oldu.
Ayrıca 2010 yılı ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Kamu İhale Kurumuna gelen şikayet başvurusu sayısı yüzde 45 artış gösterdi. Bu yılın ilk yarısında 1.939 şikayet başvurusunda bulunulurken, geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık döneminde şikayet başvurusu sayısı 1.339 olarak gerçekleşmişti. Şikayet sayısındaki artışa karşılık, Kamu İhale Kurumu tarafından verilen iptal karar sayısı yüzde 41 azaldı. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 415 ihale iptal edilirken bu yılın aynı döneminde 244 ihale iptal edildi.
MAL ALIM İHALELERİ SAYISAL VE PARASAL BAZDA İLK SIRADA
Kuruma ulaşan verilere göre mal alım ihaleleri sayısal ve parasal bazda ilk sırada yer aldı.
Kanun kapsamında yapılan 41 bin 980 (30.3 milyar TL) ihalenin 20 bin 919 adedini (13.5 milyar TL) mal alımı, 14 bin 883 adedini (8.7 milyar TL) hizmet alımı, 6 bin 178 adedini (8.1 milyar TL) yapım işi ihaleleri oluşturdu.
İstisna kapsamında yapılan 16.087 adet (2.5 milyar TL) ihalenin ise 13 bin 101 adedini (1.2 milyar TL) mal alımı, 2 bin 857 adedini (991 milyon TL) hizmet alımı, 129 adedini (260 milyon TL) yapım işi ihaleleri oluşturdu.
Günlük ve küçük ölçekli alımları içeren doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar ise, mal alımları için 1.3 milyar TL, hizmet alımları için 389 milyon TL, yapım işleri için 60 milyon TL düzeyinde olmak üzere toplam 1.7 milyar TL olarak gerçekleşti.
İHALELERİN 32 BİN 914’Ü AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILDI
2010 yılının ilk 6 ayında, Kanun kapsamında yapılan 41 bin 980 ihalenin 32.914’ü Açık İhale, 8 bin 711’i Pazarlık, 355’i ise Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle gerçekleştirildi.
Parasal bazda bakıldığında ise, ihale usullerine göre yapılan toplam 30.3 milyar TL tutarındaki kamu alımının, 26.7 milyar TL’si Açık İhale Usulü ile, 2.6 milyar TL’si Pazarlık Usulü ile, 1 milyar TL’si ise Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapıldı.
İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLAR ARASINDA BÜYÜK KISMI KİT OLAN KURULUŞLARIN ANA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇLARININ TEMİNİNE YÖNELİK ALIMLARI TUTAR OLARAK YÜZDE 72 İLE İLK SIRADA
2010 yılının ilk yarısında istisna kapsamında yapılan kamu alımlarının yüzde 72’sini 1.8 milyar TL ile büyük kısmı KİT olan kuruluşlar gerçekleştirildi.
İstisna kapsamında yapılan alımların yüzde 10.5’ini (260 milyon TL) savunma, güvenlik ve istihbarata yönelik alımlar, yüzde 3.6’sını (88 milyon TL) ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki restorasyon, düzenleme vb proje ve uygulamalarına ilişkin mal ve hizmet alımları oluşturdu.
İHALELERİN PARASAL OLARAK YÜZDE 60’INI EŞİK DEĞERLERİN ÜZERİNDEKİ İHALELER OLUŞTURDU
2010 yılının ilk 6 aylık döneminde kamunun Kanun ve istisna kapsamında gerçekleştirdiği toplam 32.8 milyar TL’lik alıma (58 bin 67 ihale) bakıldığında, eşik değer rakamlarının üzerinde gerçekleştirilen ihaleler sayısal olarak yüzde 5 (2 bin 980 ihale) düzeyindeyken, parasal olarak toplam alımların yüzde 60’ını (20 milyar TL) oluşturdu.
Alımların parasal olarak yüzde 40’ı (13 milyar TL), sayısal olarak yüzde 95’i (55 bin 87 ihale) ise eşik değerler altındaki ihalelerden oluştu.
2010 yılı için eşik değer rakamları, genel bütçeye dahil kuruluşlar için mal ve hizmet alımlarında 642 bin TL, yapım işlerinde 23.6 milyon TL, Kanun kapsamındaki diğer kuruluşlar için mal ve hizmet alımlarında 1 milyon TL, yapım işlerinde ise yine 23.6 milyon TL’dir.
45 BİN 405 YÜKLENİCİ İHALE ALDI
2010 yılı ilk 6 ayında sözleşme bilgisi Kuruma iletilen 58 bin 67 adet ihale
45 bin 405 yüklenici arasında paylaşıldı. Mal alım ihalelerinde bir yüklenici ortalama 1.97 adet ihale sözleşmesine imza atarken, bu oran hizmet alımı ihalelerinde 1.46 adet, yapım işi ihalelerinde ise 1.31 adet olarak gerçekleşti.
Yükleniciler uyruğuna göre incelendiğinde ise, bu yılın ilk yarısında yapılan 58 bin 67 ihalenin yüzde 99.6’sının (45 bin 206 adet) yerli yüklenicilerle, yüzde 0.4’ünün (199 adet) ise yabancı yüklenicilerle imzalandığı belirlendi. Yabancı yüklenicilerin 130 adedini Avrupa Birliği ülkelerinden, 39 adedini ABD’den, 30 adedini ise diğer ülkelerden yükleniciler oluşturdu.
Yüklenicilerin uyruğuna göre parasal bazda yapılan değerlendirmede ise yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ihale sözleşmelerinin yüzde 98.9’unun (32.4 milyar TL) yerli yüklenicilerle, yüzde 1.1’inin (359 milyon TL) ise yabancı yüklenicilerle yapıldığı belirlendi.
SAĞLIK BAKANLIĞI EN ÇOK İHALE YAPAN BAKANLIK
2010 yılı ilk 6 ayında, Kanundaki ihale usulleri ve istisna kapsamında yapılan 58 bin 67 ihaleye göre bakanlıklar arasında yapılan karşılaştırmada sayısal dağılımda,
Sağlık Bakanlığı 8 bin 364 ihale ile birinci, Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 859 ihale ile ikinci, Milli Eğitim Bakanlığı 2 bin 882 ihale ile üçüncü sırada yer aldı.
Parasal dağılımda ise toplam 32.8 milyar TL’lik kamu alımında, Sağlık Bakanlığı 9.5 milyar TL ile birinci, Ulaştırma Bakanlığı 1.8 milyar TL ile ikinci, Milli Savunma Bakanlığı 1.2 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı.
Öte yandan, KİT’ler bu dönemde 14 bin 213, Belediyeler 12 bin 203, Yüksek Öğretim Kurumları 2 bin 816, İl Özel İdareleri ise 2 bin 406 ihale gerçekleştirdi. Parasal bazda bakıldığında ise bu dönemde, Belediyeler 7.4 milyar TL alım yaptı. Belediyeleri 5.3 milyar TL ile KİT’ler, 2 milyar TL ile Yüksek Öğretim Kurumları izledi.
EŞİK DEĞERLER ÜSTÜNDE YABANCI İSTEKLİLERE AÇIK İHALELERİN PARASAL BAZDA YÜZDE 24’ÜNDE YERLİ İSTEKLİ LEHİNE FİYAT AVANTAJI UYGULANDI
2010 yılı ilk yarısında, Kanundaki ihale usulleri ve istisna kapsamında yabancı isteklilere açık ve eşik değer üstündeki toplam 2 bin 980 ihalenin (19.7 milyar TL) sayısal olarak yüzde 18’inde (528 ihale), parasal olarak yüzde 24’ünde (4.7 milyar TL) yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulandı.
Bu dönemde, yerli istekli lehine fiyat avantajı 269 ihale (1.3 milyar TL) ile en çok hizmet alımı ihalelerinde gerçekleştirildi. Eşik değerlerin üzerinde ve yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanan ihalelerin sayısal olarak yüzde 3’ünde, parasal olarak 1,3’ünde yabancı yükleniciler ihaleyi kazandı.
KAMU İHALE KURUMUNA 1.939 ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILDI
2010 yılı ilk yarısında, Kamu İhale Kurumuna 1.939 şikayet başvurusunda bulunuldu. Şikayet başvurularında hizmet alımı ihaleleri 905 başvuru ile ilk sırada yer alırken, yapım işleri ihalelerine yönelik 715 başvuru, mal alımı ihalelerine yönelik 319 başvuru gerçekleştirildi. İlk 6 aylık dönemde en fazla şikayet başvurusu ise Haziran ayında (369 adet) yapıldı. Kamu İhale Kurulu bu başvurulara yönelik toplam 1.923 adet uyuşmazlık kararı aldı.
Kamu İhale Kurulu tarafından itirazen şikayet kapsamında incelenen başvurulardan 1.035 ihaleye ilişkin şikayet başvurusu reddedilirken, 244 ihale de iptal edildi. 581 ihale için idarece düzeltici işlem yapılmasına karar verilirken, 47 ihale için karar verilmesine yer olmadığına, 16 ihale için de idare tarafından verilen ihalenin iptali kararının iptali yönünde karar alındı.
2010 yılının ilk 6 aylık döneminde kamu kurumlarının Kanun kapsamındaki ihale usullerine göre gerçekleştirdiği 57 bin 976 ihalenin yüzde 3.3’ü (1.939 ihale) hakkında şikayet başvurusunda bulunuldu.
Şikayetlerin toplam ihaleler içindeki payına ihale türleri açısından bakıldığında, bu dönemde hizmet alımı ihalelerinin yüzde 5.1’i (905), yapım işi ihalelerinin yüzde 5.8’i (715 ihale), mal alımı ihalelerinin yüzde 1.1’i (319 ihale) şikayet edildi.
6 BİN 764 KİŞİ YA DA KURULUŞ KAMU İHALELERİNDEN YASAKLI
Kamu İhale Kurumunun Aktif Yasaklı Listesinde, 2010 yılı Haziran ayı sonu itibariyle, geçmiş yıllardan gelen ve bu yılın ilk 6 aylık dönemi içerisinde verilen yasaklamalarla birlikte toplam 6 bin 764 kişi ya da kuruluşun yer aldığı belirlendi.
Yasaklayan kuruma göre bakıldığında ise 2 bin 912 yasaklama kararı ile Cumhuriyet Savcılıkları birinci sırada, 749 yasaklama kararı ile Milli Savunma Bakanlığı ikinci sırada, 569 yasaklama kararı ile Maliye Bakanlığı üçüncü sırada yer aldı.
Bilgilerinize sunarız.
NOT: 1 Ocak-30 Haziran dönemini kapsayan 2010 yılı ilk 6 aylık ihale verilerinin değerlendirildiği, “2010 Yılı 6 Aylık Kamu Alımı İstatistikleri” ne ilişkin detaylı bilgi, grafik ve tablolara web sayfamızda (www.kik.gov.tr) yer alan “Kamu Alımları İstatistikleri” bölümünden ulaşabilirsiniz
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

İstisnalara İlişkin Esas ve Usuller – Kamu İhale Kanunu Geçici Madde 4

Çarşamba, 12 May 2010 yorum yok

GEÇİCİ MADDE 4- a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendine ilişkin esas ve usuller  ilgili kurumlar tarafından,

 b) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine ilişkin esas ve usuller, Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine, Dışişleri, Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları tarafından, 

c) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi gereğince yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin esas ve usuller, Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine, ilgili kurumlar tarafından,           

İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.           

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi gereğince (Ek ibare: 12/6/2002-4761/18 md.) yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından, Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlara ilişkin esas ve usuller ise gerekli görülmesi halinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenebilir. (Bu fıkrada bulunan “yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından,” ibaresi 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanunla eklenmiştir)  

(Ek: 12/6/2002-4761/18 md.; Değişik: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir. 

(Ek fıkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine ilişkin esas ve usuller, Sağlık Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

(Ek fıkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tâbi olurlar. (Ek cümle: 22/12/2005-5436/13 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limit, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Türkiye karasuları ile uluslararası sular dahilinde petrol ve doğalgaz arama, sondaj, üretim ve taşıma faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanmaz. 

(Ek fıkra: 14/7/2004-5226/24 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.  

(Ek fıkra: 3/3/2005-5312/26 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (j) bendine ilişkin esas ve usûller, Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Denizcilik Müsteşarlığının görüşleri alınarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

(Ek fıkra: 27/12/2007-5726/24 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (l) bendine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(Ek fıkra: 20/2/2008-5737/79 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (k) bendine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/29 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi gereğince Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından uygulanacak usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından; (n) bendine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınarak ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)
SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline
Business Blogs
Business blogs